Ο Συνδετήρας στην “Πελοπόννησο”

Το διαδικτυακό μας περιοδικό Συνδετήρας, έγινε θέμα παρουσίασης στην τοπική εφημερίδα “Πελοπόννησος” , στο φύλλο της 16ης Φεβρουαρίου 2015. Η δημοσιογράφος που ανακάλυψε τον Συνδετήρα, τον χαρακτήρισε ως “Ένα σούπερ […]