2023-24

Ένα όργανο διηγείται

Την Τρίτη 28 Μαΐου η σκηνή του αμφιθεάτρου του σχολείου μας γέμισε με μουσικά όργανα από διαφορετικούς μουσικoύς πολιτισμούς και γεωγραφικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε στη σχολική κοινότητα παρουσίαση όλων […]