Αποχαιρετισμός της Στ΄ τάξης από την Α΄ τάξη

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, κάθε μαθητής και μαθήτρια της Στ΄ τάξης είχε “υιοθετήσει” έναν μαθητή ή μαθήτρια της Α΄τάξης. Η σχέση προστασίας μεταξύ μικρών και μεγάλων μαθητών συνεχίστηκε με […]