Το πρόγραμμα Erasmus+ του σχολείου μας

Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη και δίνει την ευκαιρία σε νέους να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό.

Έχει πολλές δράσεις (για πανεπιστήμια, νέους εργαζόμενους, αθλητές) και εμείς θα συμμετάσχουμε σε αυτή που αφορά την ανάπτυξη της εκπαίδευσης με συνεργασίες μεταξύ σχολείων της Ευρώπης. Η δράση αυτή (με κωδικό όνομα ΚΑ2) έχει σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης, την ανταλλαγή εμπειριών, την αναβάθμιση της κοινωνίας και να εμπνεύσει νέες ιδέες. Δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές να γνωρίσουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τα παιδιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να επισκεφθούν τα σχολεία τους. Είναι μια μοναδική ευκαιρία μάθησης και ανακάλυψης νέων οριζόντων.

Το πρόγραμμα Erasmus+ που συμμετέχει το σχολείο μας ονομάζεται Common Roots In Our Diversity – CRIOD (Κοινές ρίζες στη διαφορετικότητά μας) και στοχεύει στη μελέτη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των συμμετεχόντων χωρών. Συνεργαζόμαστε με άλλα τέσσερα Ευρωπαϊκά σχολεία από την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Αγγλία και το πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο σχολικά έτη. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα γίνουν δράσεις εντός σχολείου, εκπαιδευτικές επισκέψεις αλλά και συναντήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από όλες τις χώρες. Επιπλέον, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τεχνολογίες του μέλλοντος αφού με χρηματοδότηση του προγράμματος το σχολείο μας θα αποκτήσει εκτυπωτή τριών διαστάσεων με τη βοήθεια του οποίου θα εκτυπώσουμε μοντέλα μικρής κλίμακας μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και των άλλων χωρών. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχει όλο το σχολείο, κυρίως όμως τα παιδιά των τριών μεγαλύτερων τάξεων.

Πολιτιστική Κληρονομιά είναι κάτι που δημιουργήθηκε στο παρελθόν, διατηρείται στο παρόν και παράλληλα παραχωρείται στο μέλλον για να επωφεληθούν οι επόμενες γενιές. Μπορεί να είναι κάτι υλικό, όπως κτίρια και ιστορικά μέρη, μνημεία, βιβλία, έργα τέχνης, μηχανές, ρουχισμός καθώς και άλλα αντικείμενα που θεωρούνται αξιόλογα ώστε να διατηρηθούν στο πέρασμα του χρόνου. Ή άυλο, όπως χοροί, τραγούδια, έθιμα, καλλιτεχνική έκφραση, γλώσσα, λαογραφία, προφορική ιστορία. Επίσης, υπάρχει η «φυσική» κληρονομιά, που περιλαμβάνει σημαντικά πολιτιστικά τοπία και βιοποικιλότητα.

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι μοναδική και αναντικατάστατη, γεγονός το οποίο φορτίζει τον σύγχρονο πολιτισμό με την ευθύνη της διατήρησης και διαφύλαξης της.

Με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ασχολείται η UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) που είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό. Ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945 με σκοπό να υπηρετήσει τις πανανθρώπινες αξίες, με στόχο την ευημερία του ανθρώπου σε ένα ειρηνικό κόσμο. Στην Ελλάδα, με την πολιτιστική κληρονομιά ασχολείται το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλοι φορείς, όπως η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την εφαρμογή στην Ελλάδα της Σύμβασης για την προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα σχολεία, ο καθένας από εμάς.

Τα σχολεία  με τα οποία συνεργαζόμαστε είναι:

Ιταλία: ICS Bagheria IV – Aspra, Bagheria (PA), Italy

Ισπανία: CEIP Argantonio, Castilleja de Guzmán, Spain

Πορτογαλία: Agrupamento de Escolas de Saboia, Odemira, Beja, Portugal

Αγγλία: Eatock Primary School, Bolton, United Kingdom