2022-23

Ενδοσχολική συνάντηση Erasmus+ ΚΑ1

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν για την πορεία του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 2021-1-EL01-KA122-SCH-00003070 με τίτλο “Αναζητώντας νέες και ίσες ευκαιρίες μέσα […]