Πληροφορίες

Σχολικός Κανονισμός 2022-23

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας για το τρέχον σχολικό έτος 2022-23.

Σχολικός_Κανονισμός

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ραγκαβή 18, 264 43, Πάτρα
Τηλεφωνο: 2610421055
Fax: 2610421055
email: mail@50dim-patron.ach.sch.gr

Το σχολείο μας στον χάρτη

Ωράριο λειτουργίας:

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
08.00 – 08.15 15΄ Υποδοχή μαθητών
08.15 – 09:40 85΄ 1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:00 20΄ Διάλειμμα
10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος
11:30 – 11:45 15΄ Διάλειμμα
11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10΄ Διάλειμμα
12.35 – 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13:15 – 13:20 Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου
στην αίθουσα σίτισης
13:20 -14:00 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος:
Σίτιση
14:00 – 14:15 15΄ Διάλειμμα
14:15 – 15:00 45΄ 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος:
Μελέτη-Προετοιμασία
15:00 – 15:15 15΄ Διάλειμμα
15:15 – 14:00 45΄ 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος:
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου
(ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά,
Μουσική, Θεατρική Αγωγή,
Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)