Πληροφορίες

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ραγκαβή 18, 264 43, Πάτρα
Τηλεφωνο: 2610421055
Fax: 2610421055
email: mail@50dim-patron.ach.sch.gr

Το σχολείο μας στον χάρτη

 

Ωράριο λειτουργίας:

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
07.00 – 07.15 15΄ Προσέλευση μαθητών Πρωινής Υποδοχής
07.15 – 08.00 15΄ Πρωινή Ζώνη
08.00 – 08.15 15΄ Προσέλευση μαθητών
08.15 – 09:00 45΄ 1η διδακτική ώρα
09.00 – 09:40 40΄ 2η διδακτική ώρα
09:40 – 10:00 20΄ Διάλειμμα
10:00 – 10:45 45΄ 3η διδακτική ώρα
10:45 – 11:30 45΄ 4η διδακτική ώρα
11:30 – 11:45 15΄ Διάλειμμα
11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10΄ Διάλειμμα
12.35 – 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα
(Λήξη πρωινού προγράμματος)
13:15 – 13:20 Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου
στην αίθουσα σίτισης
13:20 -14:00 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
14:00 – 14:15 15΄ Διάλειμμα
14:10 – 14:55 45΄ 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
14:55 – 15:05 15΄ Διάλειμμα
15:05 – 15:50 45΄ 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
15:50 – 15:55 Διάλειμμα
15:55 – 16:40 45΄ 4η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
16:40 – 16:45 Διάλειμμα
16:45 – 17:30 45΄ 5η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)