Έβδομο τεύχος του Συνδετήρα!

Δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο το 7ο και καλοκαιρινό τεύχος του Συνδετήρα, του ηλεκτρονικού περιοδικού που συνδέει το 11ο, το 35ο και το δικό μας σχολείο, σε μια κοινή, δημιουργική προσπάθεια έκφρασης και επικοινωνίας.
Διαβάστε, σχολιάστε, επιβραβεύσετε!