Δήλωση αποχώρησης μαθητών

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες όλων των μαθητών/τριών που δεν παραμένουν στο ολοήμερο να συμπληρώσουν άμεσα την παρακάτω φόρμα στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα εάν το παιδί αποχωρεί μόνο του στις 13:15 μετά τη […]

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ είναι αναγκαίο να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία των μαθητών/τριών στο “my school”. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιoύνται μόνο […]

Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στις διδακτικές επισκέψεις

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες που των μαθητών που επιθυμούν την συμμετοχή των παιδιών τους στις διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές που θα πραγματοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024 να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα μέχρι […]