2013-14

Πιστοποίηση ηλεκτρονικής ασφάλειας

Το σχολείο μας, εδώ και λίγες μέρες, ανήκει στην κοινότητα ESAFETYLABEL.EU που περιλαμβάνει ευρωπαϊκά σχολεία που διασφαλίζουν την ηλεκτρονική τους ασφάλεια. Μάλιστα, βραβευτήκαμε και με το πιστοποιητικό esafety που δείχνει […]