2019-20

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης

Κάθε μέρα θα ανεβαίνουν τα παρακάτω μαθήματα ανά τάξη. Τον τρόπο της ανατροφοδότησης θα τον πληροφορηθείτε από τους εκπαιδευτικούς του κάθε μαθήματος με σχετικό μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα ή […]

2018-19

Είσοδος μαθητών στην πλατφόρμα e-class και στις ψηφιακές τάξεις.

Προσοχή! Οι οδηγίες αυτές αφορούν ΜΟΝΟ τους μαθητές που οι δάσκαλοί τους έχουν δημιουργήσει ψηφιακή τάξη στην πλατφόρμα e-class και έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση. Η πλατφόρμα e-class είναι διαθέσιμη στη […]

2019-20

Είσοδος μαθητών στην πλατφόρμα e-me και στην “κυψέλη” τάξης.

Προσοχή! Οι οδηγίες αυτές αφορούν ΜΟΝΟ τους μαθητές που οι δάσκαλοί τους έχουν δημιουργήσει ψηφιακή τάξη στην πλατφόρμα e-me και έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση. Η πλατφόρμα e-me είναι διαθέσιμη στη […]

Ενημέρωση για την επεξεργασία των email μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων του σχολείου μας

Σχετικά με την επεξεργασία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) των μαθητών ή/και γονεών ή κηδεμόνων του σχολείου μας αποκλειστικά από το σχολείο και αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης […]

2019-20

Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο γίνεται μέσω του ιστοτόπου https://register.sch.gr/students/, όπου θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία των μαθητών προκειμένου να λάβετε κωδικούς πρόσβασης για την […]

Διαβίβαση οδηγιών του ΕΟΔΥΥ για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2

Σας διαβιβάζουμε οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη […]