Το 8ο τεύχος του Συνδετήρα!

Ανέβηκε στο διαδίκτυο και μπορεί να διαβαστεί από όλους το 8ο τεύχος του περιοδικού μας “Συνδετήρας”, με κεντρικό θέμα “Τα δικαιώματα των παιδιών”. Ξεφυλλίστε το, διαβάστε τα άρθρα των μαθητών μας και σχολιάστε τα.