Ψηφιακό διασχολικό περιοδικό

Τον Μάρτιο του 2012 ξεκίνησε, με πρωτοβουλία του σχολείου μας, μια συνεργασία με άλλα 2 σχολεία της Πάτρας, το 11ο και το 35ο, με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού σχολικού περιοδικού που θα φιλοξενούταν σε ειδικό χώρο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και θα διαβαζόταν από όποιον είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το όνομα του περιοδικού “Συνδετήρας” γιατί συνδέει 3 σχολεία με δημιουργικό τρόπο. Η συνεργασία ήταν άψογη και έπειτα από μερικές συναντήσεις μαθητών και δασκάλων προέκυψε το 1ο τεύχος με 47 πρωτότυπα άρθρα και ειδικό αφιέρωμα στο Πάσχα. Η συνεργασία συνεχίστηκε με επιτυχία και λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία δημοσιεύτηκε και το 2ο τεύχος με 60 άρθρα και ειδικό αφιέρωμα στο καλοκαίρι.

Η πορεία του περιοδικού θα συνεχιστεί και αυτήν τη σχολική χρονιά με νέα τεύχη.