Συνάντηση συντακτών Συνδετήρα

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, στο 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών έγινε η συνάντηση των συντακτών του ηλεκτρονικού περιοδικού Συνδετήρα. Μαθητές από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και το 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών συναντήθηκαν με μαθητές από το σχολείο μας και παρουσία των δασκάλων-αρχισυντακτών του περιοδικού των τριών σχολείων, γνωρίστηκαν, συζήτησαν και αποφάσισαν για θέματα που αφορούν την έκδοση του 5ου τεύχους του Συνδετήρα. Οι μαθητές – συντάκτες που ήταν παρόντες στη συνάντηση θα μεταφέρουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους τις αποφάσεις που έλαβαν στη συνάντηση. Τα κύρια σημεία των αποφάσεων ήταν ότι η ύλη για το επόμενο τεύχος κλείνει στις 20 Νοεμβρίου, ότι το τεύχος θα έχει αφιέρωμα στο χειμώνα και θα περιέχει από 45 έως 60 άρθρα. Όσοι μαθητές των 3 σχολείων θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα γράψετε τα άρθρα σας, αναζητήστε τους συντάκτες που ήταν στη συνάντηση για να ενημερωθείτε από αυτούς.