Εγγραφές στην Α Δημοτικού

Οι εγγραφές μαθητών στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2021-21 θα πραγματοποιηθούν 1-20 Μαρτίου 2021.

Η προσέλευση των γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο για τις εγγραφές θα γίνεται από τις 12:30 μ.μ. έως τις 14:00 κατόπιν ραντεβού στο τηλ.: 2610-421055

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης. Θα αναζητηθεί  από το σχολείο.
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου  Υγείας με τα προβλεπόμενα εμβόλια συμπληρωμένα (Φωτοτυπία).
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ), από τον παιδίατρο
  4. Λογαριασμό ή αντίγραφο  λογαριασμού ΔΕΗ  ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΠ από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας και αντίγραφο του Ε1 ή αντίγραφο μισθωτηρίου
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση- ερωτηματολόγιο. Θα σας δοθεί στο σχολείο.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έντυπα παρακάτω:

Αίτηση ολοημέρου_2021

Εγγραφές Α τάξης

Δικαιολογητικά 2021

ΑΔΥΜ

Αίτηση εγγραφής Α – 2021