Καλή σχολική χρονιά!

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους 2018–2019 θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του σχολείου μας την Τρίτη 11–9–2018 και ώρα 8:30΄ π.μ.

Θ’ ακολουθήσει μια πρώτη γνωριμία των μαθητών με τον (την) εκπαιδευτικό της τάξης τους και η παραλαβή των σχολικών βιβλίων (είναι χρήσιμο τα παιδιά να έχουν μαζί τους κάποια τσάντα για τη μεταφορά των βιβλίων). Στη συνέχεια οι μαθητές θα σχολάσουν.

Για την πρώτη ημέρα του νέου διδακτικού έτους δεν προβλέπεται η πραγματοποίηση μαθήματος ούτε η λειτουργία του Ολοήμερου τμήματος του Σχολείου.