Ψηφιακή σχεδίαση

Στα εξ αποστάσεως μαθήματα, με τις δύο μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου μας θα ασχοληθούμε ξανά με το Tinkerkad (online λογισμικό 3D σχεδίασης). Οι μαθητές μπορούν να εξασκούνται και μόνοι τους στο σπίτι ακολουθώντας του παρακάτω συνδέσμους:

Ε1: https://www.tinkercad.com/joinclass/1MLQ5FH9UBM9

Ε2: https://www.tinkercad.com/joinclass/JHIQ44SY22LA

ΣΤ1: https://www.tinkercad.com/joinclass/TUYKVVLV7ZP2

ΣΤ2: https://www.tinkercad.com/joinclass/M4GJYTATMHBE