Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ.: https://www.iep.edu.gr/pps/κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως 4 Ιουνίου.

Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Πειραματικά Δημοτικά (Α ́Τάξη) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019.

Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Γυμνάσια (Α ́Τάξη) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.

Οι εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια (Α ́Τάξη) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019. Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Λύκεια (Α ́Τάξη) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.Οι εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Λύκεια (Α ́Τάξη) θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.