Το πρόγραμμα Erasmus+ του σχολείου μας στο ξεκίνημά του

Το καλοκαίρι που μας πέρασε πληροφορηθήκαμε με μεγάλη χαρά ότι εγκρίθηκε η αίτηση που είχε καταθέσει το σχολείο μας μαζί με άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά σχολεία για πρόγραμμα Erasmus+. Το πρόγραμμα έχει τον τίτλο Common Roots In Our Diversity (ακρωνύμιο CRIOD) και σκοπό έχει την από κοινού μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς των συμμετεχόντων χωρών. Θα έχει διάρκεια 2 χρόνια και θα συμμετάσχουν όλες οι τάξεις του σχολείου μας, αλλά πιο ενεργά οι τρεις μεγαλύτερες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παρουσίαση στον που υπάρχει εδώ.

Διαφορετικά, μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση σε μορφή pdf.