Υιοθεσία Α Τάξης

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο τμημάτων της έκτης τάξης του σχολείου μας υιοθέτησαν τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες των δύο τμημάτων της Α’ τάξης. Συγκεκριμένα οι μαθητές του Στ1 υιοθέτησαν τους μαθητές του Α1 και οι μαθητές του Στ2 υιοθέτησαν τους μαθητές του Α2. Οι μεγάλοι μαθητές κατέβηκαν στις τάξεις των μικρών, γνωρίστηκαν, μίλησαν μεταξύ τους και τους υποσχέθηκαν να τους προσέχουν στα διαλείμματα, να τους συμβουλεύουν και να τους βοηθάνε σε κάθε πρόβλημα που θα παρουσιάζεται. Οι μικροί μαθητές, αν και ντροπαλοί, έδειξαν ευχαριστημένοι με την εκδήλωση στοργής προς αυτούς και σίγουρα ένιωσαν καλύτερα.