Συμμετοχή του σχολείου μας στο Erasmus+

Το σχολείο μας, μέσω της Β’ τάξης, πέτυχε τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας σχολείων Erasmus+ , με θέμα “Improve Logical Thinking Through Chess” δηλαδή “Αναπτύσσοντας τη Λογική Σκέψη με το Σκάκι”. Πρόκειται για μια συνεργασία 6 σχολείων από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Προβλέπει πολλές δραστηριότητες και χρήσιμα παραγόμενα για τους μαθητές του σχολείου μας καθώς και μετακινήσεις εκπαιδευτικών.