Γνωριμία με τις πτώσεις!

Η κυρία Ονομαστική ποιος ποια ποιο όλο ρωτει.
Κι όταν θες να μάθεις πάλι,
ποιανου είναι το μπουκάλι,
ποιανης είναι το τυρί,
δες κυρία Γενική!

Ποιον και ποια και τι αν ρωτάς,
στην Αιτιατική θα πας!
Κι όταν θέλεις να φωνάξεις,
κάλεσε την Κλητική
για να βάλει μια φωνή!

Δύο είναι οι αριθμοί
στην κυρια Γραμματική.
Ενικός μιλάει για ένα
και Πληθυντικός για δυο,
και μαζί κι οι δυο παρέα
κλινουν το ουσιαστικό!