Επίσκεψη στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Γλαύκου

Την Πέμπτη, 4 Απριλίου, τα τμήματα της Ε’ τάξης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Γλαύκου. Εκεί οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ιστορία αλλά και τη λειτουργία αυτού του τόσο σημαντικού για την πόλη της Πάτρας, εργοστασίου. Επίσης με τη καθοδήγηση του ωκεανογράφου, κυρίου Βασίλη Παπαδόπουλου, πραγματοποίησαν στο ποτάμι με ειδικό δειγματοληπτικό δίχτυ μετρήσεις σχετικά με τον όγκο του νερού στη μονάδα του χρόνου αλλά και τα απορρίμματα που συλλέγονται στον χρόνο της μέτρησης. Τα ευρήματά μας θα αναλυθούν στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.