Ταξίδι στον χρόνο μέσα από τις οχυρώσεις

Το Κάστρο της Πάτρας επισκέφθηκαν οι μαθητές της Ε’ τάξης την Πέμπτη 25 Μαΐου συμμετέχοντας στο πρόγραμμα “Ταξίδι στον χρόνο μέσα από τις οχυρώσεις”, που διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων. Σκοπός του προγράμματος ήταν να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με ένα σημαντικό οχυρωματικό μνημείο της πόλης μας και να γνωρίσουν την ιστορία και την αρχιτεκτονική του Κάστρου καθώς και τα όπλα, επιθετικά και αμυντικά, των Βυζαντινών.