Ώρες δυνατής αποχώρησης ολοημέρου σχ. έτους 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ υπ‘ αριθμ. Φ.6/48378/Δ1/28-04-2023 με θέμα «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023», στα σχολεία που είναι ορισμένα για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου (Φ.Ε.Κ. 4215/Β/10-08-2022, σελίδες 42696-42699), δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα αποχώρησης στις 15.00΄. Το 50ο Δημοτικό Σχολείο ανήκει σε αυτή την ομάδα σχολείων. Ως εκ τούτου, η ώρα αποχώρησης όλων των μαθητών που θα παρακολουθήσουν Ολοήμερο , θα είναι ή 15:50 ή 17:30.