Δεύτερη ημέρα εικονικής κινητικότητας Erasmus+

Τη σημερινή, δεύτερη μέρα, της εικονικής κινητικότητας Erasmus+ που συμμετείχε το σχολείο μας, το συνεργαζόμενο σχολείο της Αγγλίας παρουσίασε πολλές πληροφορίες για τα ορυχεία κάρβουνου που λειτουργούσαν για δεκαετίες στην περιοχή τους.