Σεμινάριο για διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ “Let’s improve” πραγματοποιήθηκε μεταξύ 23 και 27 Μαρτίου 2015 στο Belfast σεμινάριο για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Από το σχολείο μας συμμετείχε η καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας Λεγάτου Ερατώ. Εκεί αφού πρώτα γνωρίστηκε με τους συντονιστές και τους εταίρους από τις άλλες συμμετέχουσες χώρες (Ουγγαρία, Ρουμανία, Τουρκία) παρακολούθησε ένα πολύ διαφωτιστικό σεμινάριο με θέμα την μέθοδο διδασκαλίας γραφής και ανάγνωσης της αγγλικής γλώσσας Phonics. Πρόκειται για μια φωνητική μέθοδο που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια και έχει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα τόσο βραχυπρόθεσμα, καθώς καθιστά το μάθημα παιγνιώδες και άρα ευχάριστο για τους μαθητές, όσο και μακροπρόθεσμα, γιατί έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στην καλύτερη εμπέδωση του αγγλικού γλωσσικού συστήματος. Στη συνέχεια παρακολούθησε τη θεωρία να γίνεται πράξη σε τάξεις διαφόρων επιπέδων. Όλοι οι εταίροι, καθηγητές της αγγλικής γλώσσας, βρήκαν τη μέθοδο εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και με το χρήσιμο υλικό που τους δόθηκε θα την εντάξουν στη διδασκαλία τους στο σχολείο. Ανταλλάξανε απόψεις, εμπειρίες από τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και αποκτήσανε “διεθνείς” φίλους. Μετά την επιστροφή της από την επίσκεψη οργανώθηκαν συναντήσεις με τις συναδέλφους της καθηγήτριες της αγγλικής γλώσσας στο σχολείο μας για τη μετάδοση των γνώσεων που αποκόμισε από το σεμινάριο και την παρουσίαση του υλικού που της δόθηκε κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε επιλεγμένο υλικό στους μαθητές του σχολείου μας είτε ως υλικό εμπέδωσης ή εμπλουτισμού του ήδη υπάρχοντος.