Σχέδιο δράσης 2021-22

Σύμφωνα με την πράξη 3η /20 – 09 – 2021 με θέμα:

«Σύνταξη Ετήσιου Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
ως κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης ορίζεται η εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα, δίνοντας έμφαση σε: Κριτική Σκέψη, Συνεργατικότητα, Επικοινωνία, Δημιουργικότητα.

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων θα υλοποιηθούν δράσεις και από τους 4 θεματικούς κύκλους, ενώ η διάρκεια του κάθε θεματικού κύκλου έχει οριστεί σε 7 εβδομάδες (2 μήνες).  Οι επιλεγμένες δράσεις αντανακλούν τη φιλοσοφία και το όραμα της Σχολικής Μονάδας, ενώ η εμπειρία των εκπαιδευτικών από προηγούμενες συμμετοχές σε καινοτόμα προγράμματα θα αποτελέσει μεταξύ άλλων σημαντική βοήθεια για την πορεία των εργαστηρίων. Μετά το πέρας των εργαστηρίων θα ακολουθήσει αξιολόγηση/αποτίμηση των δράσεων και σχετικός αναστοχασμός. Τα βασικά πλεονεκτήματα της σχολικής μονάδας που θα βοηθήσουν στην καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος (και αναφέρονται αναλυτικά στο Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας) είναι τα εξής:

α. η πρότερη εμπειρία των εκπαιδευτικών σε καινοτόμα και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus και e-twinning)

β. η πρότερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο διεθνές πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»

γ. η συνολική ακαδημαϊκή και επιστημονική κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών,

δ. η διάθεση γόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών για την επίτευξη ενός κοινού οράματος,

ε. η επαρκής υλικοτεχνική υποδομή της Σχολικής Μονάδας σε συνδυασμό με τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και

στ. η ύπαρξη ενεργούς ιστοσελίδας του σχολείου για την ευκολότερη και άμεση διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων.

Ως συντονίστρια του προγράμματος ορίζεται η εκπαιδευτικός ΠΕ70 Ιουλία Τζένου.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 14 εκπαιδευτικοί του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί θα συνεργάζονται και θα αποφασίζουν από κοινού τις δράσεις προς υλοποίηση ανά θεματικό κύκλο και με την κατάλληλη και απαραίτητη προσαρμογή στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών των δύο τμημάτων.
Συνεργασία θα υπάρξει και με επιλεγμένους φορείς του προγράμματος, ενώ σημαντικές κρίνονται πως θα είναι οι πληροφορίες που θα αντληθούν από την επιμόρφωση που διενεργήθηκε από το ΙΕΠ και τον Σύμβουλο Εκπαιδευτικού Έργου.
Η διάχυση των επιμέρους και των συνολικών αποτελεσμάτων του κάθε θεματικού κύκλου θα γίνεται κυρίως μέσω της ιστοσελίδας της Σχολικής Μονάδας, από την οποία θα ενημερώνονται οι γονείς σχετικά με τη διεξαγωγή των εργαστηρίων ανά ενότητα και θεματικό κύκλο.
Τα στάδια υλοποίησης των επιμέρους εργαστηρίων θα ακολουθήσουν κυρίως τη διδακτική προσέγγιση της διαδικασίας του τεχνικού σχεδιασμού (προσδιορισμός ανάγκης, έρευνα στις ανάγκες του προβλήματος, ανάπτυξη πιθανών λύσεων, επιλογή της βέλτιστης λύσης, κατασκευή πρωτοτύπων, αξιολόγηση της λύσης, επικοινωνία της λύσης, επανασχεδιασμός). Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν παιγνιώδεις δράσεις και σύγχρονες στρατηγικές – ρουτίνες σκέψης
Το Σχέδιο Δράσης Σχολικής Μονάδας, θα υλοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο και από τα δύο τμήματα (με μικρές προσαρμογές στις ανάγκες των μαθητών του κάθε τμήματος).

Απόφαση σχετικά με το Σχέδιο Δράσης ανά θεματικό κύκλο και τμήμα

Α1 και Α2 – εκπαιδευτικοί: Κωσταγιαννακοπούλου Παρασκευή και Μαυρογιάννη Κωνσταντίνα

1η Θεματική Ενότητα: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποενότητα: Οικολογία- Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά
Τίτλος: «Οι σωματοφύλακες του χαρτιού»

2η Θεματική Ενότητα: Ζω καλύτερα –Ευ ζην
Υποενότητα: Υγεία: Αυτομέριμνα- Διατροφή , Οδική ασφάλεια
Τίτλος: «Δόντια γερά, τρώγοντας υγιεινά»

3η Θεματική Ενότητα: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη
Υποενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα
Τίτλος: «Καραβάνια χωρίς σύνορα: Αναζητώντας την πατρίδα της καρδιά μας»

4η Θεματική Ενότητα: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Υποενότητα: STEM –Εκπαιδευτική Ρομποτική
Τίτλος: «Μικροί μετεωρολόγοι»


Β1  και Β2 – εκπαιδευτικοί: Τσιχαράπη Φωτεινή και Φερτάκη Αναστασία

1η Θεματική ενότητα  – ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υποενότητα: Φυσικές καταστροφές,πολιτική προστασία
Τίτλος: «Σεισμός; Ε και, μη σε πιάνει πανικός»

2η  Θεματική ενότητα – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Υποενότητα: Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με τα επαγγέλματα
Τίτλος: «Γνωρίζω παλιά και νέα επαγγέλματα»

3η Θεματική ενότητα – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
Υποενότητα: Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση
Τίτλος: «Κι αν ήσουν εσύ;»

4η Θεματική ενότητα – ΖΩ  ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ
Υποενότητα: Ψυχική και συναισθηματική υγεία – Πρόληψη
Τίτλος: «Ζω καλύτερα, γιατί τρέφομαι σωστά»


Γ1 και Γ2 – εκπαιδευτικοί: Ντάση Ηλέκτρα και Τζένου Ιουλία

1η θεματική ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ- Κοινωνική συναίσθηση & ευθύνη
Υποενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
Τίτλος: « Εγώ κι εσύ… δυναμώνουμε ΜΑΖΙ»

2η Θεματική Ενότητα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική σκέψη & πρωτοβουλία
Υποενότητα: Επιχειρηματικότητα

3η Θεματική ενότητα: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ
Υποενότητα: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

4η θεματική ενότητα: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υποενότητα: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά


Δ τάξη – εκπαιδευτικοί:
Δ1 Κολύρης Βρεττός – Μοσχόβου Ελισάβετ ΠΕ86
Δ2 Αραποστάθη Δέσποινα

1η Θεματική ενότητα: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποενότητα: Οικολογία- Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά
Τίτλος: Περπατώ, περπατώ εις το δαSOS

2η Θεματική Ενότητα: Ζω καλύτερα – ευ ζην
Υποενότητα: Οδική ασφάλεια

3η Θεματική Ενότητα: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα

4η Θεματική Ενότητα: Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Υποενότητα: Stem- Εκπαιδευτική ρομποτική
Τίτλος: Αντικείμενα τριών διαστάσεων στον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο


Ε1 και Ε2 – εκπαιδευτικοί: Φερτάκης Αθανάσιος και Λιάγκας Ιωάννης /  Σπυριδούλα Σιορδίνη ΠΕ70.50

1η Θεματική ενότητα: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποενότητα: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική προστασία
Τίτλος: Χορεύοντας με τους σεισμούς

2η Θεματική ενότητα: Ζω καλύτερα- Ευ ζην
Υποενότητα:Ψυχική και συναισθηματική υγεία -Πρόληψη

3η θεματική ενότητα: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ
Υποενότητα: Εθελοντισμός και διαμεσολάβηση

4η Θεματική  ενότητα: Δημιουργώ και καινοτομώ- Δημιουργική σκέψη και καινοτομία
Υποενότητα: STEM- Eκπαιδευτική ρομποτική
Τίτλος: 3D σχεδίαση και εκτύπωση


Στ1 και ΣΤ2: Πιζολίνας Αθανάσιος και Καραγεωργοπούλου Χριστίνα

1η Θεματική ενότητα: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη
Υποενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
Τίτλος: Ο Αλληλοσεβασμός ως βάση της κοινωνικής συνοχής

2η Θεματική Ενότητα: Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
Υποενότητα: Επιχειρηματικότητα

3η Θεματική ενότητα: Φροντίζω το περιβάλλον
Υποενότητα: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

4η Θεματική ενότητα: Ζω καλύτερα – ευ ζην
Υποενότητα: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση