Δράση στα Γερμανικά

Την Πέμπτη 11/042024 επισκέφτηκε το σχολείο μας το Goethe Zentrum Patras, στην ώρα των Γερμανικών, υπό την επίβλεψη της συναδέλφου Χατζηβασιλείου Ελένης. Η επίσκεψη αυτή ήταν στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα «Vorfahrt mit Deutsch». Το «Vorfahrtmit Deutsch» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στόχο έχει, να αναδείξει τα οφέλη της επιλογής των Γερμανικών ως δεύτερη ξένη γλώσσα, στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών και να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα ζητήματα της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ο κύριος σκοπός του προγράμματος, είναι η προώθηση της αξίας της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας και η παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης των καθηγητών και μαθητών Γερμανικών καθώς και των γονέων με υλικό, ώστε να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με όλο το φάσμα των ερεθισμάτων που προσφέρει η Γερμανική Γλώσσα.

Στους στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:

• Η δημιουργία μιας πρώτης επαφής με τη γερμανική γλώσσα και τον
γερμανικό πολιτισμό με παιγνιώδη και καινοτόμο τρόπο.

• Η αύξηση των κινήτρων των μαθητών/τριών μέσω διαδραστικών εργαστηρίων

• Η αντίληψη του ρόλου της γερμανικής γλώσσας ως κινητήριας δύναμης και πρωτοπόρου στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος

• Η συλλογή και διακίνηση ιδεών και εμπειριών σχετικά με έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής

• Η ανάδειξη του ρόλου της γερμανικής γλώσσας στη μελλοντική επαγγελματική κατάρτιση και σταδιοδρομία

• Η διασκέδαση στο μάθημα Γερμανικών!

Τα παιδιά διασκέδασαν πολύ με τα διαδραστικά παιχνίδια σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο τέλος έλαβαν βεβαιώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς και κάποια μικρά δωράκια. Ένα εκ των οποίων ήταν ένας σπόρος, τον οποίο φυτέψαμε σε μικρά βαζάκια και στολίσαμε την τάξη μας.

Τέλος, μέσα από την συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτεύχθηκε και η εγγραφή του σχολείου στο KinderUni, μία διαδικτυακή πλατφόρμα που δύναται να τη χρησιμοποιήσει και ο κάθε μαθητής/τρια στο σπίτι, όπου προσφέρονται βίντεο και διαδραστικές ασκήσεις σε διάφορες θεματικές. Τα βιντεάκια είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες και προσφέρουν πληροφορίες για ποικίλες θεματικές ανάλογα με την ηλικία και το υπόβαθρο των μαθητών/τριών.