Ενδοσχολικές επιμορφώσεις

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις με θέματα:

«Εθισμός στις οθόνες – Ο ρόλος των γονέων» με εισητήτρια την Χειλαδάκη Κρινιώ – Κωνσταντίνα ΠΕ23

«Αυτισμός και διαφορετικότητα», με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό του σχολείου μας Πριονά Αικατερίνη ΠΕ70

«Διάχυση καλών πρακτικών από την παρακολούθηση εργασίας σε σχολεία του Μπιλμπάο, στην Ισπανία», με εισηγητές τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας Κολύρη Γεράσιμο-Βρεττό ΠΕ70, Πιζολίνα Αθανάσιο ΠΕ70 και Φερτάκη Αθανάσιο ΠΕ70

«Περιβαλλοντική Διαχείριση: Πώς να επανενωθούμε με τη φύση», με εισηγήτριες τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας Φερτάκη Αναστασία Π70 και ραποστάθη Δέσποινα ΠΕ70

«Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη», με εισηγήτριες τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας Μοσχόβου Ελισάβετ ΠΕ86 και Τάγιου Σωτηρία ΠΕ70

«Καλλιεργώντας τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη» με εισηγήτριες τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας Μοσχόβου Ελισάβετ ΠΕ86 και Πασχαλίδου Ερατώ ΠΕ11