ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ είναι αναγκαίο να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία των μαθητών/τριών στο “my school”. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιoύνται μόνο για τις ανάγκες του σχολείου.  Παρακαλούμε να συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και μην παραλείψετε να πατήσετε “Υποβολή”.
Παρακαλούμε η ενημέρωση να γίνει μέχρι 25 Σεπτεμβρίου.
Ο Διευθυντής
Σωτήρης Κοράκης

https://forms.gle/zG4Y3prvh7AdKmrq6