Δήλωση αποχώρησης μαθητών

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες όλων των μαθητών/τριών που δεν παραμένουν στο ολοήμερο να συμπληρώσουν άμεσα την παρακάτω φόρμα στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα εάν το παιδί αποχωρεί μόνο του στις 13:15 μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος ή συνοδεύεται και από ποιο/α άτομο/α, καθώς και τα στοιχεία των συνοδών.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ