Εγγραφές στην Α’ Τάξη, για το σχ. έτος 2022-23

Οι εγγραφές μαθητών στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν 1-18 Μαρτίου 2022, για μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Η προσέλευση των γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο θα γίνεται από τις 08:30 π.μ. έως τις 09:15 π.μ και από τις 11:45 π.μ έως τις 13:15 κατόπιν ραντεβού στο τηλ.: 2610-421055. Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης τελευταίου 3/μήνου ή rapid test 24ώρου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης. Θα αναζητηθεί  από το σχολείο.
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου  Υγείας με τα προβλεπόμενα εμβόλια συμπληρωμένα (Φωτοτυπία).
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ), από τον παιδίατρο.
  4. Λογαριασμό ή αντίγραφο  λογαριασμού ΔΕΗ  ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΠ από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας και αντίγραφο του Ε1 ή αντίγραφο μισθωτηρίου.
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση- ερωτηματολόγιο. Θα σας δοθεί στο σχολείο.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έντυπα παρακάτω:

ΑΔΥΜ

αίτηση εγγραφής

Δικαιολογητικά

Αίτηση ολοημέρου