Επίσκεψη στο πολεμικό μουσείο του Ναυπλίου

Την Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022, η  ΣΤ τάξη του σχολείου μας επισκέφθηκε το πολεμικό Μουσείο του Ναυπλίου για να δει από κοντά όπλα , στολές και γεγονότα της ιστορίας της χώρας μας.
Από τα ιστορικά γιαταγάνια, τα πρώτα εμπροσθογεμή όπλα, ως το πρώτο υδροπλάνο του θαρραλέου Καμπέρου, διδάχθηκαν κι έπιασαν στα χέρια τους όπλα και ξίφη που τα έβλεπαν μόνο σε φωτογραφίες.