Μουσικό διάλειμμα

Επειδή το διάλειμμα του σχολείου μπορεί να είναι και μουσικό διάλειμμα όταν υπάρχουν σε αυτό εκπαιδευτικοί που αγαπούν τη μουσική (και διαθέτουν το ανάλογο ταλέντο και γνώσεις)…

Δείτε ένα στιγμιότυπο από ένα διάλειμμα της προηγούμενης εβδομάδας που πραγματικά απολαύσαμε μαθητές και εκπαιδευτικοί!

Τζιβαέρι