Τοπικά προϊόντα

Μαθητές του τμήματος Ε2 ζωγράφισαν μια αφίσα για τα τοπικά προϊόντα, που είναι το θέμα της επόμενης διαδικτυακής συνάντησης των σχολείων που συμμετέχουν μαζί με το δικό μας στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Common Roots in Our Diversity”.  Ζωγράφισαν για το κρασί, το λάδι, τα λουκούμια και άλλα τοπικά προϊόντα, τα οποία θα περιγράψουν και προφορικά κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων.