Επισκεψη στην ΚοινΣεπ “Ανακυλώνω στην Πηγή”

Σ τις 13 Δεκεμβρίου 2021 τα δύο τμήματα της Α΄ Τάξης επισκέφθηκαν την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣεπ) – Ανακυκλώνω στην Πηγή, για να δουν οι μαθητές από κοντά πώς ξεχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια.

Παρατήρησαν πως αλλού υπήρχαν χαρτιά, αλλού πλαστικά διάφανα, αλλού πλαστικά χρωματιστά, αλλού γυαλί, αλλού αλουμίνιο και αλλού ηλεκτρικές συσκευές. Και οι μαθητές είχαν μαζί τους ένα σακουλάκι με ανακυκλώσιμα υλικά και τα έριχναν στον κατάλληλο κάδο για να μάθουν κι αυτοί πώς γίνεται ο διαχωρισμός.

Ο διαχωρισμός των σκουπιδιών αποτελεί το πρώτο στάδιο προκειμένου τα σκουπίδια αυτά να καταλήξουν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και να ξαναγίνουν χρήσιμα υλικά.