Ανακαλύπτοντας το σπίτι του Μουσειάκη

Στις 22 Νοεμβρίου 2021 η Α΄ τάξη επισκέφθηκε το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας πραγματοποιώντας το πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας το σπίτι του Μουσειάκη». Στόχος αυτού του προγράμματος ήταν η εξοικείωση των μαθητών με το ιδιαίτερο αυτό είδος μουσείου, καθώς και η κατανόηση των εργασιών και της λειτουργίας ενός μουσείου, ειδικότερα του Μ.Ε.Τ.
Οι μαθητές με βιωματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις και τη φαντασία τους, ασκώντας την παρατηρητικότητά τους ανακάλυψαν όλα τα στάδια του κυρίου Μουσειάκη.
Στάδιο 1: Συλλέκτης
Στάδιο 2: Ερευνητής
Στάδιο 3: Πειραματιστής
Στάδιο 4: Δημιουργός
Στάδιο 5: Εμψυχωτής
Τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα από αυτό το πρόγραμμα και με ένα στόμα όλα μαζί εξέφρασαν την επιθυμία τους να επισκεφθούν αυτό το μουσείο και σε άλλο πρόγραμμα.