Εκπαιδευτική επίσκεψη

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2021, τα δύο τμήματα της Ε΄τάξης επισκέφτηκαν το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια του προγράμματος ”Όταν ο Ηλεκτρισμός τον Μαγνητισμό συνάντησε”.  Η επίσκεψη χωρίστηκε σε δύο μέρη. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και  συμμετείχαν σε μια διαδραστική παρουσίαση της ιστορίας του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού, στο αμφιθέατρο του Μουσείου. Κατόπιν η μία ομάδα  έκανε πειράματα που είχαν θέμα τους τον ηλεκτρισμό και η άλλη τον μαγνητισμό. Έπειτα, η κάθε ομάδα έκανε παρουσίαση του πειράματός της στους υπόλοιπους μαθητές.

Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για τους μαθητές  μας καθώς είδαν από κοντά ένα διαφορετικό μουσείο,  έναν ζωντανό  χώρο, που τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη, να κάνουν πειράματα και να ανακαλύψουν τι σημαίνει εργαστήριο, πείραμα, παρατήρηση, συμπέρασμα και παρουσίαση.