Οδηγίες εγκατάστασης του προγράμματος WebEx Meetings

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχει στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης την δυνατότητα τηλεδιασκέψεων με χρήση της εφαρμογής WebEx Meetings. Τα βήματα που πρέπει να κάνετε ώστε να μπορέσετε να συμμετέχετε σε τηλεδιάσκεψη είναι τα ακόλουθα:

Αρχικά επιλέγετε αν θα χρησιμοποιήσετε υπολογιστή (με μικρόφωνο) ή κινητό/tablet. Αν έχετε δυνατότητα και για τις δύο επιλογές καλύτερα να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή γιατί είναι πιο εύκολο στη χρήση του το περιβάλλον για υπολογιστή. Αν δεν έχετε υπολογιστή άμεσα διαθέσιμο μπορείτε να προχωρήσετε χρησιμοποιώντας το κινητό/tablet σας. Οτιδήποτε από τα δύο τελικά επιλέξετε να ξέρετε ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε να το εγκαταστήσετε την εφαρμογή και στα δύο, δηλαδή και στον υπολογιστή και στο κινητό/tablet σας.

Οδηγίες εγκατάστασης σε κινητό ή tablet
Οδηγίες εγκατάστασης σε υπολογιστή

Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο μόνο να ανοίξετε το σύνδεσμο που σας έχει δώσει ο δάσκαλος/η δασκάλα σας την ημέρα και ώρα που έχει προγραμματιστεί η τηλεδιάσκεψη της τάξης σας.