Πρόγραμμα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης

Κάθε μέρα θα ανεβαίνουν τα παρακάτω μαθήματα ανά τάξη. Τον τρόπο της ανατροφοδότησης θα τον πληροφορηθείτε από τους εκπαιδευτικούς του κάθε μαθήματος με σχετικό μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα ή με πληροφορίες που θα υπάρχουν στο μάθημα.

A&B
ΔΕΥΤΕΡΑ: ΓΛΩΣΣΑ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ: ΓΛΩΣΣΑ – Η/Υ
ΠΕΜΠΤΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΜΕΛΕΤΗ – Θ.Α.

Γ&Δ
ΔΕΥΤΕΡΑ: ΓΛΩΣΣΑ – Η/Υ
ΤΡΙΤΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ: ΓΛΩΣΣΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ & ΜΕΛΕΤΗ ή ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – Θ.Α.

Ε1
ΔΕΥΤΕΡΑ: ΓΛΩΣΣΑ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Η/Υ
ΤΕΤΑΡΤΗ: ΓΛΩΣΣΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΦΥΣΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Ε2
ΔΕΥΤΕΡΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΦΥΣΙΚΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ: ΓΛΩΣΣΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ- Η/Υ
ΤΕΤΑΡΤΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΓΑΛΛΙΚΑ/ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ: ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΚΠΑ- ΑΓΓΛΙΚΑ- ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΣΤ
ΔΕΥΤΕΡΑ: ΓΛΩΣΣΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Η/Υ
ΤΕΤΑΡΤΗ: ΓΛΩΣΣΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΦΥΣΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ