Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο γίνεται μέσω του ιστοτόπου https://register.sch.gr/students/, όπου θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία των μαθητών προκειμένου να λάβετε κωδικούς πρόσβασης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Όλα τα πεδία που θα συμπληρωθούν στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με αυτά που αναγράφονται σε παλαιότερο έλεγχο προόδου τους. Εάν κάποιο στοιχείο δεν γνωρίζετε, π.χ. αριθμό μητρώου μαθητών Α και Β τάξης που δεν έχουν λάβει ακόμα έλεγχο προόδου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σχολείο μέσω email: mail@50dim-patron.ach.sch.gr ή τηλεφωνικά στο 2610421055.

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τους γονείς/κηδεμόνες μπορείτε να βρείτε εδώ.