Ωράριο μαθημάτων εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την 155689/ΓΔ4/14-11-2020 Υπουργική Απόφαση, το ωράριο των Δημοτικών Σχολείων για τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεων Εκπαίδευση θα είναι:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα καθώς και οι διευθύνσεις των ψηφιακών αιθουσών των εκπαιδευτικών, έχει αποσταλεί στους γονείς/κηδεμόνες του σχολείου μας μέσω email.