Εκπαιδευτική επίσκεψη της ΣΤ1 τάξης στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης.

Την Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου η ΣΤ1 τάξη του σχολείου μας επισκέφτηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εξερευνώ, ανακαλύπτω, θεραπεύω” όπου με τη συνεργασία των υπευθύνων εξερεύνησαν τους μυκηναϊκούς τάφους της περιοχής και ανακάλυψαν τα επαγγέλματα του αρχαιολόγου, του εργάτη, του σχεδιαστή και του συντηρητή με βιωματικό τρόπο.