Διαδικτυακή συνάντηση μαθητών

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση μαθητών από τα πέντε συνεργαζόμενα σχολεία του προγράμματος Erasmus+ που συμμετέχει το σχολείο μας. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στην εφαρμογή ηλεκτρονικών διασκέψεων της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-twinning και έλαβαν μέρος οι μαθητές-εκπρόσωποι των πέντε σχολείων-εταίρων. Κατά τη διάρκειά της οι μαθητές συστήθηκαν, αντάλλαξαν ευχές και τραγούδησαν τα κάλαντα της χώρας τους.