Από το μπαούλο της γιαγιάς

Στις 9 και 10 Μαρτίου 2016, οι μαθητές των 3 τμημάτων της Β’ τάξης του σχολείου μας οργάνωσαν Λαογραφική Έκθεση στο αμφιθέατρο του σχολείου. Υφαντά, ρούχα, κοσμήματα, σκεύη οικιακής χρήσεως και διάφορα άλλα αντικείμενα συγκεντρώθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι τα παρουσίασαν με καμάρι στο υπόλοιπο σχολείο.