Προσφορά υπολογιστών

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας Γεράνιο Σταύρο και Πολυδώρου Αγγελική για την προσφορά 2 υπολογιστών που πρόσφεραν στο σχολείο μας και οι οποίοι θα πλουτίσουν σε εξοπλισμό και αποτελεσματικότητα το Εργαστήριο Υπολογιστών.