πρόγραμμα Erasmus+ ?LET’S IMPROVE?

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Erasmus+ ?LET’S IMPROVE?

Πώς ξεκίνησε
Το σχολικό έτος 2013-14, το σχολείο μας συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα e-Twinning με τίτλο ?Improve logical thinking through games?. Το πρόγραμμα αυτό προτάθηκε και κατάφερε να εξελιχθεί σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο ?Let’s Improve?.

Διάρκεια
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε στις 1-9-2014 και θα ολοκληρωθεί στις 31-8-2017, δηλαδή έχει διάρκεια 3 χρόνια.

Εταίροι του προγράμματος
Συντονιστής του προγράμματος είναι το Ballysillan Primary School, Belfast, United Kingtom και εταίροι του προγράμματος τα παρακάτω σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
Kirsehir 30 Agustos Zafer Illkokulu, Kirsehir,Turkey
Karacsony Sandor Altalanos Iskola, Budapest, Hungary
Pia Bratianu School, Bucuresti, Romania
St Clare’s Primary School, Manorhamilton, Ireland
50th Primary School of Patras, Patras, Greece
Από κάθε σχολείο συμμετέχει στο πρόγραμμα ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου.

Στόχοι του προγράμματος
να διερευνήσει τη σχέση του σκακιού με τη μάθηση, τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών και την ικανότητα συγκέντρωσής τους
να συνδέσει το σκάκι με τη διδασκαλία των μαθηματικών και της οικονομίας γενικότερα
μέσα από τη διδασκαλία του σκακιού να αναπτύξει τις δεξιότητες της λογικής σκέψης και της λύσης προβλημάτων, στους μαθητές
να καλλιεργήσει δεξιότητες επικοινωνίας και ψηφιακού αλφαβητισμού
να συμβάλει στη μείωση της σχολικής διαρροής και στην αύξηση της επιτυχίας των μαθητών στα τεστ PISA
να συγκρίνει τρόπους ένταξης του σκακιού στο πρόγραμμα του σχολείου σε διαφορετικές χώρες και να προτείνει τις βέλτιστες μεθόδους για τη διδασκαλία του
να καλλιεργήσει την αγγλική γλώσσα σε αυτούς που τη διδάσκονται ως ξένη γλώσσα

Δραστηριότητες του προγράμματος
Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου του προγράμματος, όλες οι δραστηριότητες εφαρμόζονται σε μία τάξη κάθε σχολείου από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Από το σχολείο μας συμμετέχει η Β΄ τάξη με το δάσκαλό της Νίκο Μακροδήμο.
Μέσα από την κοινή εμπειρία της διδασκαλίας του σκακιού στο δημοτικό σχολείο, θα δημιουργηθεί ένα κοινό πρόγραμμα διδασκαλίας κι ένα εγχειρίδιο μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.
Οι μαθητές των διαφορετικών χωρών θα επικοινωνούν μεταξύ τους και θα παίζουν παρτίδες σκάκι χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.
Σε κάθε σχολείο θα δημιουργηθούν σκακιστικές ομάδες και θα οργανώνονται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, σκακιστικά τουρνουά.
Οι μαθητές θα καλούνται να στηρίξουν και να διαφημίσουν την ομάδα τους, μέσα κι έξω από το σχολείο, συμβάλλοντας στη διάδοση του σκακιού.
Θα γίνονται τακτικά τεστ μέτρησης της ικανότητας συγκέντρωσης των μαθητών κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Θα γίνονται τουλάχιστον 2 συναντήσεις το χρόνο μεταξύ των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών ώστε να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και να αξιολογούν την εξέλιξη του προγράμματος και να οργανώνουν τα παραγόμενα του προγράμματος.

Χρηματοδότηση του προγράμματος
Αν ολοκληρωθούν όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος με επιτυχία και συμπληρωθούν όλες οι σχετικές αναφορές το σχολείο μας θα λάβει το ποσό των 17.625 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος και τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του σχολείου 2610 421055 ή στο mail@50dim-patron.ach.sch.gr

Υπεύθυνοι του προγράμματος

Πολυδώρου Αγγελική, διευθύντρια
Μακροδήμος Νίκος, δάσκαλος