Επίσκεψη στο Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών

Στα πλαίσια του προγράμματος «Χλωρίδα και πανίδα του τόπου μου», που υλοποιούν τα τμήματα Δ1 και Δ2, το σχολείο μας την Πέμπτη 4/12/2014 επισκέφθηκε το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Πρόκειται για ένα μουσείο που φιλοξενεί αληθινά αλλά όχι ζωντανά ζώα που ζουν στην πατρίδα μας κι όχι μόνο? Τα εκθέματα είναι τοποθετημένα σε προθήκες κι έχουν διατηρηθεί με τη μέθοδο της ταρίχευσης.
Η ξενάγηση υπήρξε λεπτομερής κι εμπεριστατωμένη και πλαισιώθηκε από πλήθος πληροφοριών, που προσέφεραν οι υπεύθυνοι ξενάγησης του μουσείου. Τα παιδιά αξιοποίησαν την εμπειρία και τη γνώση τους εκφράζοντάς την αβίαστα στην ομάδα που αποτελούνταν από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τον ξεναγό, απέκτησαν παραστάσεις και εικόνες, γνώσεις σχετικές με τα γνωρίσματα και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των ζώων, τις συνήθειές τους, τις ανάγκες τους, τους κινδύνους που διατρέχουν. Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκαν ζητήματα σχετικά με την ευαισθητοποίησή μας για την πανίδα του τόπου μας, τη σημασία της τροφικής αλυσίδας στη φύση, τον σεβασμό των ζώων, την αγάπη μας γι? αυτά. Θαυμάστηκε ο πλούτος και η ποικιλία της πανίδας της Ελλάδας, τονίστηκε η ανάγκη για ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης και η σημασία της έμφασης στην προσπάθεια για τη φροντίδα των προστατευόμενων ζώων.