Άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού

Σήμερα στο σχολείο μας πραγματοποιήσαμε άλλη μια άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού. Εκπαιδευτικοί και μαθητές προετοιμασμένοι από τις συχνές ασκήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια, αντέδρασαν κατάλληλα και η άσκηση του σεισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.