Χορηγοί σχολικού έτους 2012-13

Ευχαριστούμε θερμά τους παρακάτω γονείς ή συγγενείς μαθητών μας ή φίλων του σχολείου μας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς προσέφεραν στο σχολείο μας αφιλοκερδώς υλικά ή υπηρεσίες για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας.

κα Γεωργία Μέντη
κο Αγγελόπουλο Παναγιώτη
κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος
κο Νικολάου Γρηγόριο
κο Βασιλόπουλο Θεόδωρο
κο Κονταρίνη Διονύσιο
κο Σαρρή Νικόλαο
κο Μούκα Χρήστο
κο Βλάχο Παναγιώτη
κο Ζωγραφίδη Ιωάννη
κο Τσιμπούκη Γεώργιο
κο Κήτο Ανδρέα
κα Τσαρδάκα Κωνσταντίνα
κα Προδρομίτη Βασιλική
εργοστάσιο ΠΡΩΤΟ
οικογένεια Σκαρμούτσου